Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.

THE SINGER ADRIANO CELENTANO ON THE STAGE

IL CANTANTE ADRIANO CELENTANO SUL PALCOSCENICO *** Local Caption *** ***Special fee applies*** Contrasto / eyevine

For further information please contact eyevine
tel: +44 (0) 20 8709 8709
e-mail: info@eyevine.com
www.eyevine.com

Другие галереи знаменитости: